Novo pri Telekomu Slovenije

O ostalih operaterjih mobilne telefonije
Odgovori
Safre
Moderator
Moderator
Prispevkov: 800
Pridružen: 21. Jan 2009 10:55
Telefon: Galaxy S VII edge

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Safre »

Promocija HR internet

20.04.2016
Vsi uporabniki, ki si bodo v akcijskem obdobju od 22. 3. 2016 do vključno 3. 5. 2016 vključili podatkovno opcijo HR Internet (neomejen prenos podatkov GPRS na Hrvaškem v omrežju operaterja Hrvatski Telekom), bodo storitev lahko uporabljali od 22. aprila do konca maja za enkratno ceno 9,95 EUR. Hkrati je v tem obdobju drugačna meja principa pravične uporabe: 3 GB.

Uporabniki LTE/4G Telekoma Slovenije pa bodo lahko ob tem izkoristili tudi prednost hitrega mobilnega interneta, ki ga v omrežju omenjenega operaterja zagotavlja gostovanje LTE.

Lastnosti promocije:
Pogoj za pridobitev ugodnosti je vklop opcije v akcijskem obdobju od 22. 4. 2015 do vključno 3. 5. 2015. Za vklop opcije HR Internet pošljite SMS z vsebino HR INTERNET na 1918. Uporabniki, ki opcije ne želijo več uporabljati od junija 2016 dalje, naj si storitev izklopijo še pred 1. 6. 2016. V nasprotnem primeru se bo opcija od 1.6.2016 zaračunavala po rednem ceniku. Za izklop storitve HR INTERNET pošljite SMS z vsebino HR INTERNET NE na 1918. Sporočila, poslana za vklop/izklop storitev, se obračunajo po veljavnem ceniku. Za opcijo HR internet , ki je bila vključena v obdobju od 22. 4. 2016 do vključno 3. 5. 2016 je meja za uveljavljanje principa pravične uporabe 3 GB prenesenih podatkov znotraj posameznega obračunskega obdobja in velja od dneva vklopa do konca maja oz. dosegu te meje. Po preseženi meji 3 GB v mobilnem omrežju operaterja Hrvatski Telekom se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri do uporabnika in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Hrvatski Telekom.
Slika
Safre
Moderator
Moderator
Prispevkov: 800
Pridružen: 21. Jan 2009 10:55
Telefon: Galaxy S VII edge

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Safre »

Sprememba območij in nekaterih cen pri gostovanju v tujini

30.04.2016
S 1. 6. 2016 spremenimo območja gostovanja v tujini in sicer:

Združili bomo Območje 1 in Območje 2 v enotno Območje 2
Država Švica bo prešla iz Območja 3 v Območje 2
V Območju 2 bomo spremenili cene in sicer bo novi veljavni cenik:

Območje 2:
Slika

Razvrstitev držav v območju 2: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija, Švica.

1 Za odhodne klice velja 60-sekundni interval (60/60). V tujini je cena za klic na posebne ( npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne in premijske številke 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Odhodni Videoklici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini. Pri nekaterih operaterjih v ZDA se v primeru, da zveza ni vzpostavljena, zaračuna čas zvonenja po ceniku za odhodne klice

2 V državah je interval dohodnih klicev 60-sekundni (60/60). Sprejeti videoklici v tujini se zaračunavajo po enakih cenah kot sprejeti govorni klici v tujini

3 Obračunski interval je 100 kB.

4 V omrežjih operaterjev m:tel (Bosna in Hercegovina), Telekom Srbija (Srbija) in T-Mobile (Črna gora) se paketni prenos podatkov GPRS zaračunava po 0,40 EUR/100kB (cena je navedena z upoštevanim 60-odstotnim popustom).

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 041 700 700.

Naročniki storitev mobilne telefonije Telekoma Slovenije, ki se s spremembo ne strinjajo, imajo do 31. 5. 2016 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.
Slika
Safre
Moderator
Moderator
Prispevkov: 800
Pridružen: 21. Jan 2009 10:55
Telefon: Galaxy S VII edge

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Safre »Obvestilo o pripojitvi družbe Debitel k družbi Telekom Slovenije

30.04.2016
V minulem letu je Telekom Slovenije postal lastnik družbe Debitel. S 1. 6. 2016 se bo družba Debitel pripojila k družbi Telekom Slovenije, s tem dnem pa bodo tudi naročniki Debitelovih storitev postali naročniki mobilnih paketov Telekoma Slovenije. Glede na navedeno bodo s tem dnem za obstoječe naročnike Debitel pričele veljati nekatere spremembe.

Govorni in podatkovni paketi
S 1. 6. 2016 se bodo obstoječim naročnikom Debitel ukinili naročniški paketi oz. storitve družbe Debitel ter se samodejno spremenili v pakete oz. storitve Telekoma Slovenije, in sicer kot navedeno spodaj:

Naročnikom paketov Jazz, D100, NašD, NašD POSLOVNI, Pomp, Pop Premium in SuperD se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Enostavni A;
Naročnikom paketov D200, EnotniD 2000 in NonstopD SMS se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Enostavni B;
Naročnikom paketov D2000, D400, D700, NonstopD 4GB, NonstopD 8GB, NonstopD MIN se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Brezskrbni B;
Naročnikom paketov AvtomatD, Protekt in Data se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Data;
Naročnikom paketov MiniD, NajinD, SeniorD in MojD se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije MojD; pri tem se naročniku paketa NajinD za drugo mobilno številko vključi paket Telekoma Slovenije Druga številka - NajinD;
Naročnikom paketa Duet Pop se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Duet Pop;
Naročnikom paketa EnotniD200 se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije EnotniD200;
Naročnikom paketa MOK se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Enotni paket;
Naročnikom podatkovnih paketov družbe Debitel se le-ti spremenijo v naslednje podatkovne pakete Telekoma Slovenije: DataDostop S se spremeni v Mobilni Internet XS, DataDostop M v Mobilni Internet S, DataDostop L v Mobilni Internet M, DataDostop XL v Mobilni Internet L in DataDostop XXL v Mobilni Internet XL za zasebne uporabnike, medtem ko se podatkovni paket DataDostop S spremeni v Mobilni Internet Piko, DataDostop M v Mobilni Internet Mini, DataDostop L v Mobilni Internet Start – poslovni, DataDostop XL v Mobilni Internet Neomejeno in DataDostop XXL v Mobilni Internet LTE/4G poslovni za poslovne uporabnike.
Paket Telekoma Slovenije stopi v veljavo 1. 6. 2016 in ga lahko naročnik obdrži ali pa ga po tem datumu do vključno 31. 7. 2016 brezplačno zamenja za katerikoli drugi veljaven paket mobilnih storitev Telekoma Slovenije, v skladu s prodajnimi ponudbami paketov, ki so na voljo na prodajnih in spletnih mestih Telekoma Slovenije.

Obstoječa naročniška pogodba bo ostala v veljavi, saj bo Telekom Slovenije kot univerzalni pravni naslednik vstopil v vsa pravna razmerja prevzete družbe Debitel. Sestavni del naročniškega razmerja pa postanejo: Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, Pogoji uporabe storitve Moneta, Cenik za splošne storitve, Cenik paketov, Prodajne ponudbe paketov ter Prodajna ponudba Poveži in Prihrani, kar vse je na voljo na spletni povezavi http://www.telekom.si/debitel/info. Navedeni dokumenti bodo 1. 6. 2016 nadomestili vse obstoječe sestavne dele naročniške pogodbe (Splošne pogoje poslovanja, Posebne pogoje za izvajanje posameznih Debitelovih storitev, Cenik storitev itd.).

Če se naročniki s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 31. 5. 2016 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, vendar navedeno ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na pogodbeno dogovorjene obveznosti, ki so jih naročniki kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni izpolniti (npr. naročniki so kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire, in sicer se lahko odločijo:

da prejeto terminalsko opremo obdržijo in družbi Debitel povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
da prejeto terminalsko opremo vrnejo družbi Debitel v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, družba Debitel pa jim vrne kupnino.

Dodatne storitve

Obstoječim naročnikom govornih in podatkovnih paketov družbe Debitel, ki imajo k naročniškemu paketu vključene dodatne storitve, se bodo le-te 1. 6. 2016 prenesle k Telekomu Slovenije. Vsebinsko in cenovno ostanejo nespremenjene, spremenjeno pa bo njihovo poimenovanje.

Spremembe poimenovanja storitev so na voljo na http://www.telekom.si/debitel/info.

Storitev Ločeni račun

1. 6. 2016 bo na Telekom Slovenije prenesena tudi Pogodba o vzpostavitvi Ločenega računa, ki so jo naročniki sklenili z družbo Debitel. Obstoječa Pogodba o vzpostavitvi Ločenega računa bo ostala v veljavi; sestavni del naročniškega razmerja pa z navedenim datumom postanejo Pogoji storitve Ločeni račun za plačevanje storitev mobilnega omrežja Telekoma Slovenije za uporabnike službenih telefonov, ki nadomestijo Posebne pogoje storitve Ločeni račun družbe Debitel in so na voljo na http://www.telekom.si/debitel/info.

Naročnikom Ločenega računa družbe Debitel se le-ta spremeni v naslednje modele Ločenega računa Telekoma Slovenije: Model I se spremeni v Ločeni račun z več zasebne porabe, Modeli II, III in IV pa v Splošen ločeni račun.

O višini limita posameznega ločenega računa so bili naročniki Debitela seznanjeni z direktno pošto.

Naročniki storitve Ločeni račun, ki se s spremembo ne strinjajo, imajo pravico, da do 31. 5. 2016 od storitve odstopijo, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Storitev Moneta

Uporabniki storitve Moneta, ki bodo za brezgotovinsko plačevanje z mobitelom uporabljali storitev Moneta, se jim bo za to storitev ob prehodu med naročnike Telekoma Slovenije po 1. 7. 2016 ob prvi uspešni transakciji plačila prek sistema Moneta pričela zaračunavati članarina v višini 0,99 evra mesečno. Članarina se ne bo obračunala, dokler storitve ne bodo uporabili, čeprav jo bodo imeli omogočeno. Za Moneto bodo lahko izbrali tudi mesečno članarino Plus v višini 1,19 evra, pri kateri bo zanje strošek posamezne transakcije brezplačen. Začetna mesečna omejitev porabe z Moneto je 80 evrov. Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV, razen mesečnih članarin za storitev Moneta, za katere se DDV ne obračunava.

Pogoji uporabe storitve Moneta so na voljo na spletni povezavi http://www.telekom.si/debitel/info.

Uporabniki, ki se z uvedbo članarine ne strinjajo, lahko od storitve Moneta do 30. 6. 2016 odstopijo s pisno vlogo.

Storitev Debinet

Uporabnike portala Debinet obveščamo, da ga bo nadomestil portal Moj Telekom (https://moj.telekom.si). Prek njega bodo lahko na enem mestu enostavno in varno upravljali z naročniškimi razmerji in vsemi ostalimi storitvami, ki jih bodo uporabljali pri Telekomu Slovenije. Dodatne informacije o portalu so na voljo na http://www.telekom.si/moj-telekom/zakaj-moj-telekom.

Uporabnikom portala Debinet svetujemo, da si pred 31. 5. 2016 na omenjenem portalu arhivirajo podatke o preteklih računih, izpisih klicanih številk in imenik ter arhiv storitve pošiljanja sporočil SMS, saj po navedenem datumu dostop do portala ne bo več mogoč. V posebnem zavihku portala Moj Telekom jim bo na voljo dostop do izstavljenih računov in izpisa klicanih številk za zadnjih šest mesecev.

Storitev Dblagajna

Storitev Dblagajna bo 1. 6. 2016 prenehala delovati ter jo bo zamenjala nadomestna storitev Mobilna blagajna - Pantheon RA Telekoma Slovenije, ki ima podobne funkcionalnosti kot Dblagajna in bo delovala na obstoječih napravah naročnika. Storitev Mobilna blagajna je na voljo že od 22. 4. 2016 prek aplikacije Mobilna blagajna, ki jo uporabniki najdejo v trgovini Google Play. Do 31. 5. 2016 bodo naročniki storitev lahko uporabljali brezplačno, 1. 6. 2016 pa se bo le-ta pričela obračunavati.

Uporabnikom storitve Dblagajna svetujemo, da si preberejo najpogostejša vprašanja in odgovore glede Dblagajne in Mobilne blagajne, ki so jih prejeli v direktni pošti družbe Debitel, ter sledijo navodilom, ki so v njih navedena.

Dodatne informacije

O podrobnostih sprememb pogojev iz naročniške pogodbe so bili naročniki Debitela obveščeni s pismom, poslanim na njihov naslov aprila 2016. Če ga niso prejeli, naj to sporočijo prek spodaj navedenih številk in e-pošte za pomoč in informacije naročnikom družbe Debitel.

Dodatne informacije so naročnikom Debitela na voljo v Debitelovem klicnem centru prek številk 041 400 100 (klici za Debitelove uporabnike so brezplačni) in 01 30 60 100, e-naslova center@debitel.si ter na prodajnih mestih Debitela.

Od 1. junija 2016 dalje jim bodo za pomoč in informacije na voljo svetovalci v Centru za pomoč uporabnikom Telekoma Slovenije. Zasebnim uporabnikom so na voljo na brezplačnih telefonskih številkah 041 700 700 in 080 8000 ter e-naslovu info@telekom.si, poslovnim uporabnikom pa na brezplačni telefonski številki 080 70 70 ali e-naslovu poslovni@telekom.si. Uporabniki lahko obiščejo tudi prodajna mesta Telekoma Slovenije, seznam prodajnih mest najdejo na spletni povezavi www.telekom.si/vsa-prodajna-mesta.
Slika
Safre
Moderator
Moderator
Prispevkov: 800
Pridružen: 21. Jan 2009 10:55
Telefon: Galaxy S VII edge

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Safre »

Sprememba pogojev ob prekinitvi paketa Modri in Družinskega bonusa

01.05.2016
Telekom Slovenije je 15. 4. 2016 prenehal tržiti pakete Neomejeni C, Poslovni Neomejeni C in Neomejeni A. Uporabniki, ki prekinejo naročniško razmerje za paket Modri ali Modri plus, pri tem pa obdržijo mobilno naročniško razmerje, bo le-to od 1. 6. spremenjeno v paket Brezskrbni B, medtem ko se bo naročniško razmerje Druga številka - Modri spremenila v paket Druga številka – Brezskrbni. V primeru, da naročnik prekine nosilno naročniško razmerje Družinskega bonusa, pa se le-to spremeni v paket Brezskrbni A. Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.
Slika
Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1125
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a avgi »

Telekom Slovenije pripravil ugodno ponudbo za brezskrbno komuniciranje v državah EU

Telekom Slovenije je s 1. junijem svojim naročnikom mobilnih storitev ponudil tri opcije dodatnega zakupa pogovorov, sporočil in prenosa podatkov v državah območja EU-tarife. Tako se lahko naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije odslej v državah EU odločijo za opcije EU-zakup (neomejeni klici, sporočila in 1 GB prenosa podatkov), EU 500 (500 enot, ki se lahko porabijo za klice in/ali sporočila) in EU-internet 500 (500 MB prenosa podatkov). Do 31. avgusta zakup vsake od navedenih opcij stane 5,95 evra. Za brezskrbno komunikacijo doma in v tujini je odslej uporabnikom na voljo tudi paket EU Brezskrbni, ki vključuje tudi 1000 enot pogovorov in sporočil v državah območja EU za 19,95 evra na mesec.

Opcija EU-zakup vključuje neomejene klice iz EU-območja v Slovenijo in znotraj držav EU, neomejena sporočila SMS in 1 GB prenosa podatkov. V promocijskem obdobju do 31. avgusta je opcija na voljo za 5,95 evra, po navedenem datumu pa bo na voljo za 10,95 evra. Opcija se vključi na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali prek sporočila SMS, in sicer s ključno besedo EU ZAKUP na 1918. Izklop je možen s sporočilom SMS, in sicer s ključno besedo EU ZAKUP NE na 1918. Po porabi zakupljene količine se prenos podatkov v državah EU ustavi, lahko pa se večkrat v mesecu dokupi opcijo EU-internet 500, ki vključuje 500 MB prenosa podatkov.

Opcija EU 500 vključuje 500 enot, ki jih lahko naročnik porabi za klice ali pošiljanje sporočil SMS. Ena enota je enaka eni minuti dohodnega/odhodnega klica znotraj EU in v Slovenijo ali enemu poslanemu/prejetemu sporočilu SMS. Cena opcije je 5,95 evra na zakup, velja pa za tekoče obračunsko obdobje. V enem obračunskem obdobju jo je možno zakupiti večkrat. Vklop opcije je možen s sporočilom SMS EU 500 na 1918 ali na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Opcija EU-internet 500 vključuje 500 MB prenosa podatkov v državah območja EU-tarife in velja za tekoče obračunsko obdobje. Po porabljeni količini se prenos podatkov v državah EU-območja ustavi. Cena opcije je 5,95 evra na zakup in velja za tekoče obračunsko obdobje. V enem obračunskem obdobju jo je možno zakupiti večkrat. Vklop opcije je možen s sporočilom SMS s ključno besedo EU 500 MB na 1918 ali na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Mobilni paket EU Brezskrbni vključuje neomejene pogovore in sporočila v vsa slovenska omrežja ter 1000 enot za pogovore in sporočila v državah območja EU. Cena paketa je 19,95 evra na mesec, ob hkratni naročnini na fiksne storitve pa naročnik prejme 2 evra popusta. Prenos podatkov se obračuna glede na dejansko porabo, vendar nikoli več kot 7 evrov na mesec za 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in 1 GB v državah območja EU. Akcijska ponudba paketa EU Brezskrbni, ki je na voljo tako zasebnim kot poslovnim uporabnikom, velja od 1. junija do 31. avgusta letos.

Države območja EU-tarife so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (storitev ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique (francoski del), Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Reunion, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija.

Vse navedene cene vključujejo DDV.

Vir: racunalniske-novice.com
Slika
Slika
Deky_
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2394
Pridružen: 14. Avg 2007 08:57
Telefon: Samsung Galaxy S23u.
Kraj: Postojna

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Deky_ »

To sploh ni ugodno.. Tipično za Telekom ..
Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1125
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a avgi »

Še letos boste lahko pri Telekomu kupili elektriko, kmalu tudi zavarovanje

"Upamo, da se nam bo do konca letošnjega leta uspelo razširiti na področje prodaje elektrike, a poudarjamo, da telekomunikacije še naprej ostajajo naša glavna dejavnost," so nam sporočili iz Telekoma Slovenije.


"Daleč od tega, da bi se od telekomunikacij želeli oddaljiti. Je pa dejstvo, da imamo veliko bazo naročnikov, ki jim lahko ponudimo vse storitve na enem mestu," odločitev utemeljujejo v našem največjem operaterju.

Odgovora na vprašanje s kakšno ponudbo bo Telekom prepričal uporabnike, da začnejo elektriko oziroma zavarovanja kupovati pri njih, nismo dobili.

"Vse to je še stvar dogovora s partnerji, pa tudi z regulatorji. Za te odgovore je v tem trenutku še prezgodaj," pravijo in dodajajo, da je postopek širitve na področje zavarovanj malce bolj zapleten, saj za to potrebujejo dovoljenje agencije za zavarovalni nadzor.

Elektrika do konca letošnjega leta, zavarovanja do 2020

Za storitve izven osnovne dejavnosti bodo na Telekomu sklepali partnerstva s podjetji, ki imajo za to interes, pravijo: "Načrtujemo, da bomo elektriko ponudili še letos, ostalo pa postopoma do leta 2020, odvisno kako se bodo stvari razvijale."

Na vprašanje s katerim dobaviteljem načrtujejo skleniti partnerstvo še nočejo odgovoriti: "Pogovori potekajo, ne le z enim, ko bo kaj več znanega, bomo to javnosti tudi sporočili, ker je glede tega veliko vprašanj in začudenja."

"To počnejo tudi drugi evropski in svetovni operaterji"

Mislim, da bi bilo bolje, če bi šli v druge, tako imenovane "on the top" aktivnosti, Telekomove načrte komentira Tomaž Kalin, poznavalec telekomunikacijskega trga in nekdanji nadzornik državnega operaterja: "Danes se ne služi več le s telefonijo, pač pa tudi s tistim, kar je obešeno na vrh, torej z raznimi servisi, od storitev v oblaku naprej. Teh pa ne vidim toliko, kot bi jih lahko bilo."

A v Telekomu trdijo, da so številni evropski in svetovni operaterji že vstopili na področja energije, finančnih storitev, zavarovanja, pametnih mest, v prihodnje pa da se razvoj pričakuje predvsem na področju interneta stvari (internet-of-things).

Ker se panoga intenzivno spreminja in so telekomunikacije danes daleč od tistega, kar so bile pred desetimi leti, želijo trendom slediti tudi v Telekomu Slovenije. Treba je iskati nove vire prihodkov, pravijo.

"Da bi se česa takega lotevali operaterji v tujini, še nisem slišal, pa vsak dan berem novice s telekomunikacijskega področja. Večinoma se operaterji integrirajo, prodajajo in kupujejo deleže, nisem pa opazil, da bi tako širili dejavnost," načrte komentira Kalin.

Novega kadra za potrebe širitve ne iščejo

Telekom sicer zaradi tega ne išče kadrovskih okrepitev: "Mi elektrike ne bomo proizvajali, prodajali jo bomo s partnerji, zato posebnih strokovnjakov za to področje ne potrebujemo. Prav nasprotno, Telekom bo letos število zaposlenih še naprej zmanjševal."

Pa je v Sloveniji sploh še prostor za še enega preprodajalca z elektriko, trg je ne nazadnje zelo zasičen? "Ja, res je, elektro dobaviteljev je veliko, manevrskega prostora ni, zato ne vem, kje bodo iskali sinergije," pravi Kalin in dodaja: "Kot kaže vseeno upajo, da se jim bodo s širitvijo dejavnosti povečali prihodki in dobiček."

Vir: zurnal24.si
Slika
Slika
Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1125
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a avgi »

Naročnikom fiksnih in mobilnih storitev Telekoma Slovenije je odslej preizkus storitve Deezer brezplačno na voljo prvih 90 dni. Na ta način imajo naročniki čas, da storitev temeljito preizkusijo in se na podlagi osebne izkušnje odločijo glede nadaljnje uporabe. Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko Deezer vklopijo tako, da pošljejo SMS z besedo DEEZER na številko 1918 in sledijo navodilom, ki jih prejmejo v povratnem sporočilu, vsi uporabniki pa lahko Deezer vklopijo in z njim upravljajo tudi prek portala Moj Telekom (https://moj.telekom.si).

Slika
Slika
Slika
Deky_
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2394
Pridružen: 14. Avg 2007 08:57
Telefon: Samsung Galaxy S23u.
Kraj: Postojna

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Deky_ »

Spremembe v paketih Brezskrbni A, Brezskrbni B in EU Brezskrbni z veljavnostjo 1. 12. 2016
26.10.2016

Obveščamo vas, da bomo 1. 12. 2016 obstoječim naročnikom paketov Brezskrbni A, Brezskrbni B in EU Brezskrbni omogočili brezplačno storitev Hitri internet LTE/4G 150/50, ki v omrežju LTE/4G Telekoma Slovenije omogoča hitrosti internetnega dostopa do 150 Mb/s v smeri k uporabniku in do 50 Mb/s v smeri k uporabniku. Obstoječim uporabnikom storitve Hitri internet LTE/4G 20/5 in Hitri internet LTE/4G PLUS bo storitev samodejno spremenjena v brezplačno storitev Hitri internet LTE/4G 150/50. Sprememba velja tudi za prenos podatkov nad vključeno količino – ko naročnik doseže zakupljeno porabo, se prenos podatkov po novem ustavi.
Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700.
Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1125
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a avgi »

Telekom bo podražil vse naročniške pakete

Telekom bo 1. decembra podražil skoraj vse naročniške pakete za mobilno telefonijo.

"Obveščamo vas, da bomo s 1. 12. 2016 spremenili mesečne naročnine mobilnih naročniških paketov," je Telekom objavil na spletni strani. Cene paketov se bodo zvišale za en evro, pri paketih Internet Itak in SIM 2 Brezskrbni pa za 95 centov. Cena se ne spremeni za Drugo številko, Enotni paket in Telemetrijo.

Za en evro je Telekom večino mobilnih paketov podražil že lani 1. decembra, 1. septembra letos pa so podražili starejše internetne in konvergenčne pakete.

Ugodnost: za spremembo paketa vam bodo zaračunali le deset evrov.

Naročnikom paketov, ki se dražijo, Telekom do konca leta ponuja 50-odstotni popust na strošek menjave popusta, ki po ceniku znaša 20 evrov.

Kdor se s podražitvijo ne strinja, lahko do konca meseca odstopi brez odpovednega roka in pogodbene kazni odstopi od naročniške pogodbe, bo pa moral poravnati stroške za akcijski nakup opreme, če se mu vezava še ni iztekla.

V primeru, da oprema še ni bila "odplačana", lahko naročnik opremo obdrži in plača sorazmerni delež prejete vrednosti opreme ali pa mobilni telefon vrnejo in za čas, ko so ga imeli, plačajo uporabnino. Ne glede na to, ali se bodo odločili za prekinitev pogodbe, morajo naročniki plačati vse zapadle obveznosti, opozarjajo pri Telekomu.

Vir: Žurnal24.si
Slika
Slika
Uporabniški avatar
lithium
Administrator
Administrator
Prispevkov: 2474
Pridružen: 17. Apr 2007 16:49
Telemach paket: Free2Go Revolucija
Telefon: iPhone14 Pro
Dodatni paketi: EON light(200/50net)
Kraj: Celje

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a lithium »

Hm, ta podražitev za 1€ je očitno postala vsakoletna Telekomova tradicija.... grrrrr!?@!&


Sent from my iPhone using Tapatalk
Administrator neuradnega foruma
Safre
Moderator
Moderator
Prispevkov: 800
Pridružen: 21. Jan 2009 10:55
Telefon: Galaxy S VII edge

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a Safre »

To je jasna posledica regulacije cen v EU gostovanju. Nekje je treba izgube not prinesti.

Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Slika
Uporabniški avatar
lithium
Administrator
Administrator
Prispevkov: 2474
Pridružen: 17. Apr 2007 16:49
Telemach paket: Free2Go Revolucija
Telefon: iPhone14 Pro
Dodatni paketi: EON light(200/50net)
Kraj: Celje

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a lithium »

Se bojim, da bo treba izgube še kako dodatno not spravljat. Sploh po ukinitvi pribitkov naslednje leto...


Sent from my iPhone using Tapatalk
Administrator neuradnega foruma
Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1125
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a avgi »

Telekom Slovenije odslej ponuja tudi elektriko

www.telekom.si/elektrika
Slika
Slika
Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1125
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Telekomu Slovenije

Odgovor Napisal/-a avgi »

Čvekaj Mobi
​+ neomejeno​ klici v mobilno omrežje Telekoma Slovenije
​+ 1.500 enot (​​klici v druga slo. omrežja, sporočila in prenos podatkov​)
= ​9,95 €

Slika

Vir: siol.net
Slika
Slika
Odgovori