Stran 22 od 24

Re: Obvestila

Objavljeno: 29. Feb 2016 22:26
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

29. februar 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokaciji Lovrenc na Pohorju z okolico, Ribnica na Pohorju z okolico, Ožbalt, Cesta MB - Dravograd, Podvelka, Brezno, cesta Maribor-Dravograd, Del ceste od Ruš proti Ožbaltu.
Nujno obvestilo

29. februar 2016
Telemach obvešča uporabnike, da bodo v noči s ponedeljka, 29.2.2016 na torek, 1.3.2016, med 23:45 in 08:00 uro potekala dela na sistemih, zato so možne motnje v delovanju storitev. Uporabnikom se za morebitne nevšečnosti opravičujemo in prosimo za razumevanje. Telemach
Načrtovan izpad storitev

29. februar 2016
NAČRTOVAN IZPAD STORITEV

Kdaj: 8. 3. 2016

Čas: od 00:00 do 8:00

Kje: Velenje

Storitve: Digitalna televizija, internet, telefonija in VoD.

Razlog: Načrtovana dela na opremi / povezavah.

Hvala za razumevanje.

Vaš Telemach
Načrtovan izpad storitev

29. februar 2016
NAČRTOVAN IZPAD STORITEV

Kdaj: 7. 3. 2016

Čas: od 06:00 do 06:30

Kje: Ljubljana VIČ

Storitve: Digitalna televizija, internet, telefonija in VoD.

Razlog: Načrtovana dela na opremi / povezavah.

Hvala za razumevanje.

Vaš Telemach
Načrtovan izpad storitev

29. februar 2016
NAČRTOVAN IZPAD STORITEV

Kdaj: 8. 3. 2016

Čas: od 06:00 do 07:00

Kje: Območje Ljubljana

Storitve: Analogna in digitalna televizija, internet, telefonija in VoD.

Razlog: Načrtovana dela na opremi / povezavah.

Hvala za razumevanje.

Vaš Telemach

Re: Obvestila

Objavljeno: 01. Mar 2016 17:56
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

01. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokaciji Predor Sten - Škofjeloška obvoznica proti poljanski dolini, Log nad Škofjo Loko, del poljanske doline, Škofja Loka - center, Lesce - zahodni del, Bled - vzhodni del (Dobe, Zagorica, Koritno).
Nujno obvestilo

01. marec 2016
Telemach obvešča uporabnike, da bodo s torka, 1.3.2016 na sredo, 2.3.2016, med 23:00 in 01:00 uro potekala dela na sistemih, zato so v vmesnem času možne kratkotrajne motnje v delovanju storitev. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje. Telemach

Re: Obvestila

Objavljeno: 02. Mar 2016 17:24
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

02. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Kranjska Gora z okolico, Gozd Martuljek z okolico, Rateče, Planica, Tomaj z okolico, Dutovlje.
Nujno obvestilo

02. marec 2016
Telemach obvešča uporabnike, da bodo s srede, 2.3.2016 na četrtek, 3.3.2016, med 23:00 in 01:00 uro potekala dela na sistemih, zato so v vmesnem času možne kratkotrajne motnje v delovanju podatkovnih storitev. Uporabnike prosimo za razumevanje. Telemach
Načrtovan izpad storitev

02. marec 2016

Kdaj: 08. 03. 2016
Čas: od 6:00 do 7:00 ure
Kje: Ljubljana – Zaloška cesta
Storitve: Analogna TV, Digitalna TV, Internet, Telefonija, VoD.

Razlog: Izpad vseh storitev zaradi sanacije optičnega omrežja.

Hvala za razumevanje.

Vaš Telemach

Re: Obvestila

Objavljeno: 03. Mar 2016 16:12
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

03. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Podčetrtek - Olimje z okolico, Radeče z okolico, Senovo z okolico, Blanca z okolico, Sevnica z okolico, Brastanica z okolico, Mirna, Težka voda in okolica, del ceste med NM in Metliko, Podsreda z okolico, del Bizeljskega, Bistrica ob Sotli z okolico, Vrhek, Tržišče, Krmelj, relacija Mokronog – Sevnica, Radlje ob Dravi, Spodnja in Zgornja Vižinga, Vuhred z okolico, Bizeljsko z okolico.
Nujno obvestilo

03. marec 2016
Telemach obvešča uporabnike, da bodo s četrtka, 3.3.2016 na petek, 4.3.2016, med 00:00 in 01:00 uro potekala dela na sistemih, zato bo prišlo do kratkotrajnih motenj v delovanju storitev na področju Savinjske regije in Brežic z okolico. Uporabnike prosimo za razumevanje. Telemach

Re: Obvestila

Objavljeno: 05. Mar 2016 10:12
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

04. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Cogetinci, Sl. Gorice, Benedikt, Negova, Plitvički vrh, Lomanoše, Apače, Lokavec, Zg. Ščavnica, AC Dragotinci z okolico, Sladki vrh, Križevci pri Ljutomerju z okolico, AC odsek MB - Murska Sobota., Ptujska Gora z okolico, Majšperk, Breg, Kidričevo z okolico, del ceste do Ptuja, Kozminci, Zakl, Gruškovje, Bočna, Gornji Grad z okolico, del savinjske doline, Trebnje z okolico

Re: Obvestila

Objavljeno: 07. Mar 2016 10:54
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

07. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Ljubljana - Šentvid tunel, Kranj - severni del, AC Unec - Postojna.

Re: Obvestila

Objavljeno: 08. Mar 2016 15:30
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

08. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Dobrna, Bovec, Dobravlje z okolico, AC odsek Ajdovščina - Šempeter pri NG, Planica.

Re: Obvestila

Objavljeno: 09. Mar 2016 10:35
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

09. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokaciji Ljubljana - Polje.

Re: Obvestila

Objavljeno: 10. Mar 2016 17:14
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

10. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Črnuče - Gmajna, Črnuče, Logatec - center, Sežana, Dane pri Sežani z okolico, AC Senožeče-Divača, AC Sežana-Divača, Tomaj z okolico, Dutovlje.

Re: Obvestila

Objavljeno: 11. Mar 2016 16:46
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

11. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Gornji Grad, Šmiklavž, Bočna, Gornji Grad z okolico, del savinjske doline.

Re: Obvestila

Objavljeno: 11. Mar 2016 16:47
Napisal/-a Safre
Nujno obvestilo

11. marec 2016
Telemach obvešča uporabnike, da prihaja do motenj pri delovanju LTE/4G. Napaka je v reševanju. Hvala za razumevanje. Telemach

Re: Obvestila

Objavljeno: 14. Mar 2016 11:52
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

14. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Nazarje z okolico, Gornji Grad, Šmiklavž, Bočna, Gornji Grad z okolico, del savinjske doline, Planica, Velenje Konovo, Paka pri Velenju, Črnomelj z širšo okolico.

Re: Obvestila

Objavljeno: 14. Mar 2016 22:20
Napisal/-a Safre
Nujno obvestilo

14. marec 2016
Telemach obvešča uporabnike, da bodo s ponedeljka, 14.3.2016 na torek, 15.3.2016, med 00:00 in 01:00 uro potekala dela na sistemih, zato so možne kratkotrajne motnje v delovanju storitev na področju Koroške, Ilirske Bistrice, Postojne, Kopra in Nove Gorice. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje. Telemach

Re: Obvestila

Objavljeno: 15. Mar 2016 13:13
Napisal/-a Safre
Dela na omrežju

15. marec 2016
Trenutno potekajo dela na omrežju na lokacijah Rogaška Slatina z okolico, Šentjur z okolico, Kozje z okolico, Loka pri Zusmu, Dobrina, Jurklošter z okolico, Kompole z okolico, Grobelno z okolico, Podčetrtek-Olimje z okolico, Radeče z okolico, Senovo z okolico, Blanca z okolico, Sevnica z okolico, Brastanica z okolico, Mirna, Težka voda in okolica, del ceste med NM in Metliko, Podsreda z okolico, del Bizeljskega, Bistrica ob Sotli z okolico, Sremič z okolico, Avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico, Preloge, Grušovje in okolico.

Re: Obvestila

Objavljeno: 16. Mar 2016 11:39
Napisal/-a Safre
Nujno obvestilo

16. marec 2016
Telemach obvešča uporabnike, da bodo s srede, 16.3.2016 na četrtek, 17.3.2016, med 00:00 in 01:00 uro potekala dela na sistemih, zato bo prišlo do kratkotrajnih motenj v delovanju mobilnega interneta in sporočil MMS. Hvala za razumevanje. Telemach