Novo pri Telemachu

Splošno o Telemachovi mobilni telefoniji
Odgovori
Uporabniški avatar
tado
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 997
Pridružen: 14. Nov 2007 11:05
Telemach paket: FREE2GO Revolucija
Telefon: Alcatel Idol 3 4.7
Znesek računa: 7 €
Kraj: Perth (Scotland)/Kranj

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a tado » 02. Okt 2013 18:34

Tole je zakon ponudba. Ker prejšnji paketi so bili nesmiselni. Tole sedaj je pa ko dan in noč. Domnevam da bo konkurenca kmalu morala spremeniti njihove prepaid pakete.
Slika

Uporabniški avatar
lithium
Administrator
Administrator
Prispevkov: 2343
Pridružen: 17. Apr 2007 16:49
Telemach paket: Free2Go Revolucija
Telefon: iPhone8
Dodatni paketi: EON light(100/50net)
Kraj: Celje

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a lithium » 03. Okt 2013 10:33

Jep dobra ponudba. Boj med operaterji se nadaljuje. Le do kod bodo šli ;)
Administrator neuradnega foruma

Uporabniški avatar
DuxVinedorum
Znanec
Znanec
Prispevkov: 155
Pridružen: 14. Sep 2007 19:47

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a DuxVinedorum » 06. Okt 2013 21:48

A za Brezmejni 24-ur prepaid internet pa ostane nespremenjeno? Ali pa mu je/bo mozno menjati/dodati tarifo?

Uporabniški avatar
enpir
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1174
Pridružen: 27. Okt 2009 09:24
Telemach paket: SEVEC

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a enpir » 07. Okt 2013 15:59

isto ostane, ne moreš aktivirati drugih tarif

Uporabniški avatar
DuxVinedorum
Znanec
Znanec
Prispevkov: 155
Pridružen: 14. Sep 2007 19:47

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a DuxVinedorum » 09. Okt 2013 21:42

Vkljucno s cenikom 12 centov za klice in 8 za SMSe (ce prav vidim, je po novem vse po 10 centov)?

Uporabniški avatar
SvetIdej
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2924
Pridružen: 26. Jul 2010 09:55
Telefon: Nexus 5
Kontakt:

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a SvetIdej » 09. Okt 2013 21:48

Če se ne motim je cena klicev in SMSov na paketu internet 24ur odvisna od osnovnega predplačniškega paketa, torej od 1.11 bi moralo biti 0,10 €/min/SMS
Slika

Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1120
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a avgi » 10. Okt 2013 14:46

Podobno bi lahko naredili tudi za paket BREZ.
Slika
Slika

Uporabniški avatar
DuxVinedorum
Znanec
Znanec
Prispevkov: 155
Pridružen: 14. Sep 2007 19:47

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a DuxVinedorum » 10. Okt 2013 14:49

Kaksen pa je taktung? Cela minuta ali manj?

Uporabniški avatar
SvetIdej
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2924
Pridružen: 26. Jul 2010 09:55
Telefon: Nexus 5
Kontakt:

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a SvetIdej » 22. Okt 2013 18:36

Pomembni podatki o poslovanju Tušmobila. Jutri gre na borzo.

http://www.tusmobil.si/files/downloadDirect/1113
12.1.5. Najnovejši dogodki izdajatelja
Izdajatelj meni, da ni posebnih dogodkov, ki bi v bistvenem obsegu vplivali na oceno izdajateljeve
plačilne sposobnosti ali solventnosti, poudarja pa, da ima družba Tušmobil d.o.o. in ostali dolžniki
Skupine Tuš s svojimi bankami upnicami sklenjen Sporazum o reprogramu. Upniki iz sporazuma o
reprogramu so drugi, kot je največju upnik izdajatelja (Telekom Slovenije d.d.). Največji upnik
(Telekom Slovenije d.d.) ni zajet v Sporazumu o reprogramu Del Sporazuma o reprogramu je tudi
obveza Mirka Tuša kot lastnika družbe TUŠ Holding d.o.o., da v družbo Tušmobil d.o.o. vplača za
3.000.000,00 dodatnega kapitala posredno preko družbe Tuš Holding d.o.o. najkasneje do
31.12.2013, v kolikor ne bo Tušmobil d.o.o. prej prodan v skladu s pogoji iz Sporazuma o reprogramu
v roku 12 mesecev od datuma veljavnosti sporazuma. Začetek veljavnosti sporazuma je je 21.6.2011.
Ker prodaja Tušmobil do roka, ki ga je določal sporazum o reprogramu ni bila izvedena, je obveza
vplačila kapitala s strani Mirka Tuša stopila v veljavo. Povečanje osnovnega kapitala družbe izdajatelja
poteka dvostopenjsko, in sicer tako, da najprej Mirko Tuš izvrši vsakokratno (glede na časovni načrt,
opredeljen v spodnjem odstavku) povečanje osnovnega kapitala družbe TUŠ HOLDING, d.o.o. za
ustrezni znesek, ta pa bo kot edina družbenica družbe izdajatelja takoj zatem (glede na časovni načrt,
opredeljen v spodnjem odstavku) za enak znesek izvrši povečanje osnovnega kapitala izdajatelja.

Obveza vplačila kapitala se izpolni v delnih zneskih, in sicer:
- znesek 500.000,00 EUR je bil vplačan dne 30.09.2012,
- znesek 200.000,00 EUR je bil vplačan dne 31.12.2012,
- znesek 800.000,00 EUR bo vplačan najkasneje do dne 31.03.2013, in
- preostali znesek 1.500.000,00 EUR bo vplačan najkasneje do dne 31.12.2013

Do datuma izdaje obveznic je v zgoraj opedeljenih rokih in opredeljenem načinu s strani Mirka Tuša
bil vplačan kapital v skupni višini 1.500.000 EUR. Do 31.12.2013 je predvideno še eno vplačilo kapitala
v višini 1.500.000 EUR.

Način, na katerega bo Mirko Tuš zagotovil 1,5 mio EUR za vplačilo dodatnega kapitala, izdajatelju ni
poznan . Glede na to, da je Mirko Tuš do izdaje obveznic izpolnil polovico zavez po vplačilu kapitala,
izdajatelj meni, da s stani Mirka Tuša obstaja namen in interes, da izpolni še zadnjo obvezo po
vplačilu kapitala v višini 1.500.000 EUR do 31.12.2013.

Z dnem vplačila dodatnega kapitala zapadejo finančne obveznosti družbe Tušmobil d.o.o. v višini
vplačanega dodatnega kapitala, ki jih je družba Tušmobil d.o.o. dolžna poravnati do bank upnic iz
sporazuma do reprograma.

V kolikor dodatni kapital ne bo vplačan v družbo Tušmobil d.o.o. obstaja tveganje, da zapadejo
dolgovi družbe Tušmobil d.o.o., ki so do upnikov iz reprograma na dan 31.3.2013 znašali 2.525.465,00
EUR. Tveganje, da družba Tušmobil d.o.o. ne bo sposobna plačati morebitno zapadlost, je nizka.
Morebitno zapadlost obveznosti iz sporazuma o reprogramu bi izdajatelj poravnal iz tekočega
poslovanja. Nizko tveganje izdajatelj argumentira z višijim denarnim tokom iz poslovanja v primerjavi
z letom 2012, ki nastaja kot posledica rasti uporabnikov in tržnega deleža. Rast uporabnikov in
večanje tržnega deleža potrjujejo kvartalna poročila o razvoju elektronskih komunikacij, ki so
dostopna na spletnem naslovu http://www.apek.si/cetrtletna-porocila . V letu 2013 izdajatelj
pričakuje EBITDA maržo v višini 12 mio EUR (+29,7% povečanje) ter pozitiven poslovni izid na nivoju
celotnega poslovnega leta 2013.

Izdajatelj izjavlja, da v podjetju ne potekajo nobene aktivnosti vezane na prodajo podjetja, obenem ni
seznanjen, da bi aktivnosti v vezi s prodajo podjetja potekale v materinski družbi Tuš Holding d.o.o..

Družba Tušmobil d.o.o. je z največjim upnikom (Telekom Slovenije d.d.) dne 25.5.2012 sklenila
Pogodbo o pripoznavi dolga, poroštvu in poplačilu obveznosti. Na dan 31.5.2013 so znašale
obveznosti družbe Tušmobil d.o.o. do največjega upnika (Telekom Slovenije d.d.) 10.037.757,01 EUR.
Največji upnik (Telekom Slovenije d.d.) ni zajet v Sporazumu o reprogramu. Uspešna izdaja obveznice
in sklenitev Dodatka 1 k Pogodbi o pripoznavi dolga, poroštvu in poplačilu zapadlih obveznosti je
odstranila tveganje, ki je povezano z neizpolnitivijo določil iz Pogodbe o pripoznavi dolga, poroštvu in
poplačilu obveznosti sklenjeno med družbo Tušmobil d.o.o. in največjim upnikom družbe (Telekom
Slovenije d.d.), saj se je kupnina uporabila za delno izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, z
Dodatkom 1 k Pogodbi o pripoznavi dolga, poroštvu in poplačilu zapadlih obveznosti pa se je
izdajatelj zavezal, da bo preostanek dolga poplačal v desetih tromesečnih obrokih.

Kronološko so mejniki potekali kot spodaj navedeno:
 V mesecu marcu je Mirko Tuš posredno preko materinske družbe Tuš Holding d.o.o. vplačal
dodatni kapital v višini 800.000 EUR.
 S dnem vplačila kapitala so zapadle obveznosti do bank upnic iz reporgrama v višini 800.000,
ki jih je Tušmobil tudi poravnal.
 V mesecu juniju 2013 je izdajatelj poplačal del dolga do največjega upnika (Telekom Slovenije
d.d.) s sredstvi, pridobljenimi s strani drugih upnikov v višini 1.068.855,00 EUR.
 V mesecu juliju 2013 je izdajatelj poplačal del dolga do največjega upnika (Telekom Slovenije
d.d.) s sredstvi, prejetimi iz naslova izdanih obveznic v višini 3.951.145,00 EUR.
 S preostankom prejetih sredstev iz naslova izdanih obveznic v višini 1.068.855,00 EUR je
izdajatelj poplačal drugega upnika , ki je v mesecu juniju 2013 namesto izdajatelja delno
poplačal dolg izdajatelja do največjega upnika (Telekom Slovenije d.d.) v navedeni višini.
 Na dan 31.7.2013 je izdajatelj z največjim upnikom (Telekom Slovenije d.d.) uskladil višino
preostanka dolga, ki na dan 31.7.2013 znaša 5.109.206,01 EUR.
 Izdajatelj je z največjim upnikom (Telekom Slovenije d.d.) dne 6.8.2013 sklenil Dodatek št. 1 k
Pogodbi o pripoznavi dolga, poroštvu in poplačilu zapadlih obveznosti, na podlagi katerega se
je zavezal preostanek dolga poravnati v desetih tromesečnih obrokih.

12.2. NALOŽBE

12.2.1. Opis glavnih naložb od datuma zadnjih objavljenih računovodskih izkazov

Družba Tušmobil d.o.o. je po objavi rezultatov in zaključku poslovnega leta 2012, in sicer v obdobju
januar – maj 2013 investirala 890.930,36 EUR od tega 467.498,18 v opredmetena in 392.962,47 v
neopredmetena osnovna sredstva.

Investicije so bile usmerjene v:

 nadgradnjo radijskega 2G in 3G omrežja;
 nadgradnjo jedrnega omrežja;
 IT opremo;
 prenosne sisteme;
 energetske sisteme;
 delovno opremo.

Do konca maja 2013 je bilo realiziranih 19,2% od vseh predvidenih investicij v letu 2013.

12.2.2. Informacije o izdajateljevih glavnih prihodnjih naložbah
Družba Tušmobil d.o.o. planira, da bo v obdobju od 2013 – 2015 opravila investicije v skupni višini
9.731.985 EUR, in sicer:
 v letu 2013 - 4.640.040 EUR
 v letu 2014 - 2.767.540 EUR
 v letu 2015 - 2.324.405 EUR

Mobilno omrežje
Na področju radijskega omrežja bo družba Tušmobil d.o.o. še naprej širila pokritost in povečevala
kapacitete skladno z rastjo uporabniške baze. Predvidena je izgradnja dodatnih baznih postaj ter
nabava opreme za tehnologijo 2G, 3G ter 4G. Za planiranje in zagotavljanje kakovosti omrežja bo
družba investirala v orodja za planiranje in zagotavljanje kakovosti omrežja. Zaradi uvajanja novih
storitev bodo sredstva usmerjena v razvoj novih omrežnih storitev.

Prenosno omrežje
Zaradi strme rasti prenešenih podatkov v mobilnem omrežju bo družba Tušmobil d.o.o. nadgradila
prenosne sisteme, posebej mikrovalovne povezave ter na ta način povečala prepustnost
podatkovnega prometa v mobilnem omrežju.

IT infrastrukura
Zaradi uvajanja 4G tehnologije in novih storitev so načrtovane investicije v nadgradnjo obračunskega
sistema in sistema za upravljanje odnosov z uporabniki. Dodatno bo družba Tušmobil d.o.o.
investirala v sistem poslovnega poročanja.

Frekvence

V letu 2013 je bil izveden javni razpis sa frekvenčni pas 1800 MHz in 2100 MHz. Družba Tušmobil
d.o.o. je na javnem razpisu uspešno kandidirala za 2 x 10 MHz pas in za dodaten frekvenčni pas že
prejela odločbo APEK. Obveznost plačila v višini 496.548,36 EUR je izdajatelj izpolnil pred skrajnim
rokom 1.7.2013, in sicer dne 28.6.2013.

Ostalo
Družba Tušmobil d.o.o. bo investirala v zamenjavo dotrajanih vozil in posodobitev voznega parka, v
maloprodajno mrežo in v delovno opremo.
Slika

Uporabniški avatar
SvetIdej
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2924
Pridružen: 26. Jul 2010 09:55
Telefon: Nexus 5
Kontakt:

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a SvetIdej » 09. Nov 2013 13:20

Ne vem kako mi je to ušlo iz medijev. Tušmobil bo zagnal LTE 1800 še letos.
Slika

Safre
Moderator
Moderator
Prispevkov: 800
Pridružen: 21. Jan 2009 10:55
Telefon: Galaxy S VII edge

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a Safre » 09. Nov 2013 19:09

Me so happy :) Slika

Sent from my SHV-E210S using Tapatalk
Slika

Uporabniški avatar
SvetIdej
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2924
Pridružen: 26. Jul 2010 09:55
Telefon: Nexus 5
Kontakt:

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a SvetIdej » 10. Nov 2013 15:25

Verjetno boš si rabil nabavt novo SIMko, potem pa le uporabiti mojo aplikacijo, da razberemo Tušmobilov LTE Cell ID ;)
Slika

Vitomek
Novinec
Novinec
Prispevkov: 9
Pridružen: 10. Jan 2012 15:21
Telefon: Samsung

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a Vitomek » 11. Nov 2013 00:54

Dans so dali nov paket na Minglu vn, sm vidu na spletki http://www.mingl.si. Vse neomejeno (klici, smsi, podatki) za 17,99 eur. Huda huda! :greensmart:

Uporabniški avatar
SvetIdej
Specialec
Specialec
Prispevkov: 2924
Pridružen: 26. Jul 2010 09:55
Telefon: Nexus 5
Kontakt:

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a SvetIdej » 12. Nov 2013 10:42

Tušmobil LTE naj ne bi zagnali naprej v Ljubljani.
Slika

Uporabniški avatar
avgi
Stari maček
Stari maček
Prispevkov: 1120
Pridružen: 11. Sep 2007 13:17
Telefon: Honor 6c
Kraj: Prebold

Re: Novo pri Tušmobilu

Odgovor Napisal/-a avgi » 12. Nov 2013 19:37

Vitomek napisal/-a:Dans so dali nov paket na Minglu vn, sm vidu na spletki http://www.mingl.si. Vse neomejeno (klici, smsi, podatki) za 17,99 eur. Huda huda! :greensmart:
Kaj pravi drobni tisk?
SvetIdej napisal/-a:Tušmobil LTE naj ne bi zagnali naprej v Ljubljani.
Kdaj so dobili frekvenco?
Slika
Slika

Odgovori